Јован

Учење ми више никада неће бити проблем.

Ја сада волим и знам да учим.

У Питагори свако може да научи математику!